person
mail
Corporate Social Responsibility

Jsme společensky odpovědná firma. Usilujeme o to, chovat se správně a dělat správné věci. Pod pojmem Společenská odpovědnost firem (tzv. Corporate Social Responsibility) si představujeme seriózní chování, individuální a pečlivý přístup k zákazníkům. Neméně důležitý je pro nás ale i přístup k samotným zaměstnancům. O naše zaměstnance se staráme tak, aby se na pracovišti cítili dobře a mohli podávat, co možná nejlepší výkony.

Společenskou odpovědnost chápeme také jako ohleduplné chování naší firmy na venek. Zajímáme se o životní prostředí, o region i společnost, ve které působíme. Věříme, že odpovědné podnikání přináší firmě přímý ale i nepřímý prospěch, a dává nám konkurenční výhodu oproti firmám, které se odpovědně nechovají.

Obecně lze vždy CSR aktivity firmy rozdělit do tří základních oblastí (pilířů): sociální, ekonomický a environmentální. V následujícím diagramu naleznete informace o tom, jaké činnosti vykonáváme v rámci jednotlivých pilířů, stačí najet kurzorem na jednotlivé části.

CSR diagram
diagram vyžaduje Javascript | Javascript is required for this diagram